Kommende arrangementer

31

august 2023

Strategidag i Rådet for digital sikkerhed

Torsdag den 31. august, 2023
Kl. 11:00-15:00

27

september 2023

Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed

Onsdag den 27. september, 2023
Kl. 14:00-16:00

23

november 2023

Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed

Torsdag den 23. november, 2023

Tidligere arrangementer

22

juni 2023

AFVILKET

Generalforsamling og medlemsmøde 

Torsdag den 22. juni, 2023
Kl. 14:00-16:00

Placering: PROSA, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København K

Som introduktion til generalforsamlingen afholdes et medlemsmøde, hvor professor Sine Nørholm Just gør status på det flerårige projekt ”Algoritmer, Data og Demokrati” – ADD-projektet.

Sine er ADD-projektets forskningsleder, og desuden står hun i spidsen for et delprojekt om brugen af data og algoritmer i personlige og offentlige sundhedsbeslutninger. Sine er professor i strategisk kommunikation ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.

ADD-projektet er et flerårigt forsknings- og oplysningsprojekt med fokus på digitale processer og deres sociale, forretnings- og samfundsmæssige betydning for virksomheder, den offentlige sektor og borgerne. Projektet er støttet af Villumfonden og Veluxfonden. Tænketanken Mandag Morgen er tovholder for oplysnings- og dialogindsatsen, og RUC står i spidsen for projektets forskningskonsortium.

4

maj 2023

AFVILKET

Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital sikkerhed

Torsdag den 4. maj, 2023
Kl. 09:00 – 10:00

28

marts 2023

AFVILKET

Webinar: NIS 2: Rammer direktivet din virksomhed – og hvad stiller det af krav?

Tirsdag den 28. marts, 2023
Kl. 13:00 – 13:50

7

marts 2023

AFVILKET

Webinar: Regulering indenfor cyber og informationssikkerhed med særlig fokus på NIS 2 og hvordan den nye version af sikkerhedsstandarden ISO 27002 kan understøtte implementering af dette og det fremtidige sikkerhedsarbejde

Tirsdag den 7. marts, 2023
Kl. 10:00 – 11:00

22

august 2022

AFVILKET

Strategidag i Rådet for digital sikkerhed

Mandag den 22. august, 2022
Kl. 09:30 – 13:00

22

juni 2022

AFVILKET

Generalforsamling og medlemsmøde

Onsdag den 22. juni, 2022
Kl. 14:00 – 16:00

Placering: PROSA, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København K

Inden generalforsamlingen er der medlemsmøde Hvor Anders Linde fra Dansk Standard fortæller om ”Den nye ISO/IEC 27002”, som byder på en helt ny struktur, hvor standardens foranstaltninger indplaceres i et organisatorisk, teknisk, fysisk og adfærdsrelateret tema. Samtidig bliver der færre foranstaltninger og de kobles hver især til en række nye attributter. I oplægget gennemgås nyskabelserne i standarden og relationen til øvrige relevante standarder opsummeres. Jesper B. Hansen fra Siscon interviewer efterfølgende Anders Linde med fokus på anvendelse af standarden i praksis.

Tilmeld jer arrangementet ved at skrive en mail til emma.thomsen@digitalsikkerhed.dk

16

maj 2022

AFVIKLET

Webinar: War in Ukraine and the cyber security implication

Mandag den 16. maj, 2022
Kl. 15:00 – 16:00

Krigen i Ukraine har tilvejebragt flere implikationer for danske virksomheder og offentlige institutioner. I denne præsentation vil Sibylline give et overblik over de igangværende begivenheder i Ukraine og de indirekte udfordringer ved cybersikkerhed som situationen medbringer i det vestlige Europa i form af hacking, ransomware, DDoS (Denial-of-service-angreb), og supply-chain trusler.
Hvilke angreb har vi faktisk set – og hvad er implikationerne for vores risikovurdering af cybersikkerhed i den nærmeste fremtid?
Sybylline er en UK-baseret international virksomhed, der specialiserer sig i at identificere, analysere og formidle en bred spektre af forskellige trusler, der findes rundt i verden.
Arrangementet foregår på engelsk.
Tilmeld jer arrangementet ved at skrive til emma.thomsen@digitalsikkerhed.dk
22

april 2022

AFVIKLET

Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital sikkerhed

Fredag den 22. april, 2022
Kl. 13:00 – 15:00

13

oktober 2021

AFVIKLET

Logning – Hvornår og til hvad?

Onsdag den 13. oktober, 2021
Kl. 13:00 – 16:00

Regeringen er på vej med nyt lovforslag. Men virker det? Hvad kan det bruges til? Vil vi overhovedet have det – og i så fald hvornår?

11

oktober 2021

AFVIKLET

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 11. oktober, 2021
Kl. 12:00 – 15:00

5

oktober 2021

AFVIKLET

Årets CISO

Tirsdag den 5. oktober, 2021
Kl. 15:00 – 21:15

Børssalen, Slotsholmsgade 1, 1216 København

Årets CISO 2021: Vi kårer Danmarks stærkeste cyber- og informationssikkerhedsindsats

Computerworld, Dansk Erhverv og Rådet for Digital Sikkerhed afholder den 5. oktober kåring af årets CISO. Det gør vi for at sætte fokus på vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed.

29

april 2021

AFVIKLET

Webinar: Brug af kunstig intelligens i den kommunale sagsbehandling

Torsdag den 29. april, 2021
Kl. 09:00 – 11:00

Der er behov for en kritisk samfundsdebat om brug af kunstig intelligens i det offentlige. Hvad er mulighederne og udfordringerne? Hvad skal vi egentlig være opmærksomme på som borgere – hvad er vores rettigheder? Og hvad er de retlige og etiske rammer når man som leverandør skal udvikle kunstig intelligens til sagsbehandlingen? Det er nogle af de spørgsmål vi skal diskutere på dette webinar.

Arrangementet afvikles i samarbejde med Computerworld og chefredaktør Lars Jacobsen vil stille spørgsmål til oplægsholderne undervejs samt facilitere debatten til sidst.

Målgruppe: Leverandører af kunstig intelligens og projektledere i det offentlige der arbejder med kunstig intelligens.

22

april 2021

Kl. 9:00-11:00

AFVIKLET

Webinar: Konsekvenser for danske virksomheder ved det nye europæiske direktiv om cybersikkerhed (NIS2)

Torsdag den 22. april, 2021
Kl. 09:00 – 11:00

I 2018 blev den første EU-lovgivnig om cyber og informationssikkerhed, NIS1, vedtaget. NIS1 havde fokus på de samfundskritiske sektorer. EU Kommissionen lægger nu op til ny regulering, NIS 2, som udvider de berørte sektorer væsentligt, stiller en række krav til sektorerne – herunder at tilsynsførende myndighed gennemfører revision og tilsyn med sektorerne. Væsentlige bøder til sektorerne kan følge i forlængelse i de tilfælde, hvor sektorerne ikke lever op til de gældende krav.

Men hvem er egentlig berørt af direktivet? Hvad kræver det af de berørte sektorer at leve op til kravene? Hvordan er den politiske proces omkring implementering af NIS2 i Danmark og hvordan implementeres direktivet i Danmark?

Målgrupppe: Ledelsen og sikkerhedsansvarlige i virksomheder der leverer samfundskritiske produkter og tjenester samt i den offentlige sektor

20

januar 2020

AFVIKLET

Webinar om Digital Dannelse

Onsdag den 20. januar, 2021
Kl. 09:00 – 10:30

Onsdag den 20. januar 2021 kl. 09:00 – 10:30 inviterer Rådet for Digital Sikkerhed til debat om digital dannelse.

 Debattører er: 

  • Christine Sørensen, (Government Affairs and Public Policy Manager, Google)
  • Ole Kjeldsen (Teknologi- & Sikkerhedsdirektør, Microsoft og bestyrelsesmedlem i Rådet) – moderator
  • Anette Høyrup (chefjurist, Forbrugerrådet Tænk og bestyrelsesmedlem i Rådet)
  • Claus Hjorth (Sekretariatschef Medierådet for Børn og Unge og bestyrelsesmedlem i Rådet)