Arbejdsgrupper i Rådet for Digital Sikkerhed

Rådet for Digital Sikkerhed ønsker i højere grad at involvere medlemskredsen! Derfor har vi nedsat en række arbejdsgrupper som vi gerne vil invitere jer til at deltage i.

Det skal bemærkes, at mængden af arbejde, som I ønsker at bidrage med til arbejdsgrupperne, bestemmes af jer selv. Der er således ikke lagt op til en uoverkommelig arbejdsopgave. Der er tvært imod lagt op til, at vi gerne vil have jeres viden og synspunkter med i vores arbejde.

Der vil løbende blive nedsat nye arbejdsgrupper, så hold jer gerne orienteret på siden her.

  • Borgernes digitale sikkerhed (Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen)
  • Cybersikkerhed (Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen)
  • Digital overvågning (Anja Møller Pedersen, Institut for Menneskerettigheder, bestyrelsesmedlem)
  • Kunstig intelligens (Anne Dorte Bach, Nykredit, næstformand)
  • Persondatabeskyttelse (Henning Mortensen, Brødrene A&O, formand)
  • Sikkerhed og demokrati (Anne Dorte Bach, Nykredit, næstformand)

Du kan tilmelde dig ved at skrive til rådets sekretariatschef, Claus Hjorth, på claus.hjorth@digitalsikkerhed.dk.