Bestyrelsen

Henning Mortensen
Formand

Henning Mortensen er CISO og CPO ved Brødrene A & O Johansen A/S.

Henning har igennem en årrække været en markant stemme i den danske sikkerhedsdebat. Han står bag en lang række vejledninger om forskellige former for informationssikkerhed rettet mod danske virksomheder, ligesom han er en hyppigt anvendt foredragsholder. Beskyttelse af personoplysninger har Hennings særlige interesse, og han har skrevet en række vejledninger om dette emne – bl.a. en mapning af kravene i persondataforordningen op imod sikkerhedskontrollerne i ISO27002 og en skabelon til dokumentation af efterlevelse af kravene i forordningen. Henning underviser på ITU Professionel Courses og sidder desuden i Datarådet.

Specialer: Persondataforordningen, ISO2700x og Kommunikation om informationssikkerhed.

Anette Høyrup
Næstformand

Anette Høyrup er næstformand for Rådet for Digital Sikkerhed. Til daglig arbejder hun som seniorjurist i Forbrugerrådet Tænks afdeling for Politik og Kampagner med ansvar for det digitale område. Desuden sidder hun i Medierådet for børn og unge og i DIFO og DK-Hostmasters bestyrelse. Anette har arbejdet med forbrugerrettigheder, privacy, forbrugerrettet teknologi og sociale medier i 10 år. Specialer: Privacy, jura, borgernær sikkerhed samt børn og unges sikkerhed

Kim B Larsen
Bestyrelsesmedlem

Sikkerhedsdirektør (underdirektør) CISO

Kim er til daglig sikkerhedsdirektør /underdirektør) CISO i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Før det var Kim sikkerhedschef og CISO i IT virksomheden Systematic. Tidligere har Kim været informationssikkerhedschef (CISO) ved PET og har arbejdet med sikkerhedsledelse i store virksomheder som Verizon og Huawei.

Specialer: Sikkerhedsledelse, cybercrime, sikkerhedskultur, risiko og beredskabsstyring.

Jesper B. Hansen
Bestyrelsesmedlem

Jesper B. Hansen har arbejdet primært indenfor de ”bløde” dele af informationssikkerhed herunder sikkerhedspolitik, risikostyring samt beredskabsplanlægning, de seneste 14+ år. Arbejdet har foregået både på leverandør- og kundesiden som f.eks. konsulent i PwC og Informationssikkerhedschef i PFA. Jesper er til dagligt Senior Implementeringskonsulent i Siscon, hvor han arbejder med implementering af ledelsesforankret informationssikkerhed, primært igennem ISO 27000 implementeringer.

Specialer: Sikkerhedsledelse (ISMS), Risikostyring, Beredskabsstyring.

Claus Noer Hjorth
Bestyrelsesmedlem

Sekretariatschef for Medierådet for Børn og Unge. Sekretariatet er integreret i Det Danske Filminstituts afdeling for Børn & Unge, hvor Claus er afdelingschef. Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeren med ansvar for aldersvurdering af film og for rådgivning i forhold til børn og unges medieforbrug. Samlet set dækker afdelingen alle aspekter af film- og mediedagsordenen på børn og unge feltet: Film- og mediekulturel formidling; Film, medie- og samfundsforståelse; Leg, læring og innovation samt Børn og unges samvær og trivsel. Claus varetager endvidere opgaver som politisk-strategisk rådgiver for Filminstituttets direktion, navnlig på EU-området. Claus er uddannet cand.scient.pol og har tidligere været specialkonsulent i Kulturministeriet og Kommunernes Landsforening.

Anja Møller Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Anja Møller Pedersen er Research Assistant i Privacy og Data Protection på Københavns Universitet (CIIR) og Institut for Menneskerettigheder.

Med afsæt i EU-Domstolens Google Spain dom og under titlen ”Reconciling the Right to Privacy with Freedom of Expression” har Anja i sin PhD-afhandling beskæftiget sig med hvilke hensyn og kriterier, der ligger bag de pågældende rettigheder. Med fokus på retspraksis fra henholdsvis EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, udforskede Anja, hvordan rettighederne kan forenes, navnlig i en online kontekst. Anja er uddannet jurist fra Københavns Universitet, og inden hun kom til instituttet i 2014, arbejdede hun som advokat hos Kammeradvokaten.

Jens Myrup Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Jens Myrup Pedersen er Lektor i Cybersikkerhed på Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer. Han er en central person i det danske forsknings- og undervisningsmiljø, hvor han bl.a. forsker i detektion af skadelig netværkstrafik og identifikation af skadelige domæner i både danske og europæiske forskningsprojekter. Derudover er han med i en række projekter der skal øge unges kompetencer og interesse for cybersikkerhed, bl.a. gennem udvikling af træningsplatforme og community-aktiviteter i samarbejde med andre danske uddannelsesinstitutioner og aktører som Industriens Fond og Center for Cybersikkerhed.

Shehzad Ahmad
Bestyrelsesmedlem

Shehzad Ahmad er bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed, som han var med til at starte op i 2012. Han er ansat hos Nets Danmark A/S som Head of Information Security (DK).

Jakob I. Pagter
Bestyrelsesmedlem

Jakob I. Pagter er medlem af bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed. Til daglig er VP hos Blockdeamon.
Før det, var Jakob CTO i startup-virksomheden Sepior, som arbejder med kryptering af clouddata. Tidligere var han chef for Alexandra Instituttets Security Lab, som arbejder med innovative løsninger indenfor it-sikkerhed. Jakob er ph.d. i datalogi og har arbejdet med it-sikkerhed i mere end 10 år – bla. hos Cryptomathic, på Aarhus Universitet og i flere start-ups. Specialer: Kryptering, privacy, cloudsikkerhed.

Gert Læssøe Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem

Gert Læssøe Mikkelsen har en teoretisk baggrund inden for IT sikkerhed med en ph.d i kryptologi fra Aarhus universitet. Han har de sidste 5 år været ansat i Alexandra Instituttets security lab, som chef for lab’et. Hos Alexandra Instituttet har Gert arbejdet med forskning i både danske og internationale forskningsprojekter, men han har også været involveret i kommercielle projekter for både private og offentlige aktører. Gert har tidligere haft foretræde i folketingets kommunaludvalg på vegne af og sammen med Rådet for Digital Sikkerhed.

Niels Bertelsen
Bestyrelsesmedlem

Niels Bertelsen sidder i Rådet for Digital Sikkerhed, som repræsentant for PROSA. PROSA har gennem mange år beskæftiget sig med teknologiens indflydelse på samfundets udvikling. Gennem det arbejde har de også sat fokus på den digitale sikkerhed, og været med til at skabe opmærksomhed omkring sikringen af borgernes rettigheder i et stadig mere digitaliseret samfund og en bedre beskyttelse af personhenførbare oplysninger. Dette arbejde har været udført gennem et samarbejde med mange andre organisationer, da det giver større gennemslagskraft, når vi samler kræfterne. PROSA har da været med fra Rådets start og støttet op om det arbejde rådet udfører

Ole Kjeldsen
Bestyrelsesmedlem

Ole Kjeldsen er til daglig Teknologi- & Sikkerhedsdirektør i Microsoft Danmark og overordnet ansvarlig for sikkerheden i IT selskabets leverancer. Ole har arbejdet med it og forretningsudvikling i over 15 år i Microsoft og de seneste 8 år tillige med informationssikkerhedsledelse.

Specialer: Cloud Sikkerhed, Cyber-sikkerhed & compliance og Privacy

Henrik Larsen
Bestyrelsesmedlem

Henrik Larsen er medlem af bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed som repræsentant for den offentlige sektor. Til daglig er han chef for DKCERT, som er Danmarks akademiske CSIRT (Computer Security Incident Response Team), der overvåger netsikkerheden for institutioner på forskningsnettet. DKCERT varsler om akutte trusler mod it-sikkerheden og offentliggør løbende nyheder om informationssikkerhed. Henrik har omkring 20 års erfaring med it-ledelse og informationssikkerhedsledelse – især fra Københavns Universitet, hvor han senest var informationssikkerhedschef var 2011-15.

Specialer: Sikkerhedsledelse, Sikkerhed i det offentlige og Cyber-sikkerhed.

Tom Engly
Bestyrelsesmedlem

Tom Engly repræsenterer Dansk IT i Rådet for Digital Sikkerhed, og er til daglig Koncernsikkerhedschef i Tryg Forsikring A/S med ansvar for IT-sikkerhed, Operationel Risiko, Interne Undersøgelser og overordnet beredskab. En position han har haft i 10 år. Tom har været 23 år i politiet med seneste speciale i Hacking og Industrispionage, og har været en del af opstarten på det der i dag er NC3.

Specialer: Sikkerhedsledelse og cybersikkerhed, efterforskning og forensics

Christian Wernberg-Tougaard
Bestyrelsesmedlem

Christian Wernberg-Tougaard har til daglig titlen Director, Technology Risk Management, Nordic Stakeholder Assurance hos Mastercard.

Ayo Næsborg-Andersen
Bestyrelsesmedlem

Ayo Næsborg-Andersen er lektor i persondataret og menneskerettigheder ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Hun forsker og underviser i krydsfeltet imellem menneskerettigheder og teknologi, og har især fokus på digitaliseringens konsekvenser for individet, herunder borgerens møde med forvaltningen.

Michael Lind Mortensen
Bestyrelsesmedlem

Michael Lind Mortensen sidder i Rådet for Digital Sikkerhed, som repræsentant for IT-finans huset Bankdata, hvor han til daglig er lead på applikationssikkerhed, heriblandt teknisk arkitektur- og produktledelse, risk management og compliance håndtering. Michael har en tidligere baggrund hos blandt andet Netcompany, hvor han også var organisationens repræsentant i rådet, som iværksætter med en række startups, og som forsker med en ph.d i datalogi indenfor big data og machine learning.

De sikkerhedstekniske og politiske interesser spænder bredt, men med et særligt fokus på risk management, kritisk infrastruktur og digital efterforskning.

Morten Rosted Vang
Bestyrelsesmedlem

Morten Rosted Vang har i små 20 år arbejdet med digitalisering og bl. a. medvirket til at starte store offentlige it-projekter op som borger.dk og NemID og har også erfaringer indenfor sundheds-it og velfærdsteknologi. Den seneste årrække har fokus været på it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse bl.a. som chef for policy i Center for Cybersikkerhed og nu som del af DI Digital, hvor Morten varetager DI’s interesser S%C3%B8renAAU1.jpg / vedrørende informationssikkerhed, digital ansvarlighed samt tillid til digitalisering og dataanvendelse.

Anne Dorte Bach
Bestyrelsesmedlem

Anne Dorte Bach er DPO og Projektleder i Magenta ApS, hvor hun arbejder med datasikkerhed med særligt fokus på organisatorisk implementering af sikkerhed. Anne Dorte projektleder desuden open source software udviklingsprojekter, og har 15 års erfaring med forskellige aspekter af software udvikling fra både kunde- og leverandørside.

Peter Falk
Bestyrelsesmedlem

Peter Falk er formand for IDA IT (IDAs fagtekniske selskab for IT), som han repræsenterer i Rådet for Digital Sikkerhed. Peter er uddannet civ.ing. med speciale i SW-udvikling og har gennem mere end 25 år beskæftiget sig med ledelse af IT/OT-projekter i det private og offentlige. I IDA IT arrangerer han bl.a. møder og konferencer om de tekniske sider af IT. Han arbejder i dag som IT-projektleder i ROCKWOOL International A/S.