Webinar: Regulering indenfor cyber og informationssikkerhed med særlig fokus på NIS 2 og hvordan den nye version af sikkerhedsstandarden ISO 27002 kan understøtte implementering af dette og det fremtidige sikkerhedsarbejde

Tirsdag den 7. marts afholder Rådet for Digital Sikkerhed webinar om ISO 27002 og overlap til andre sikkerhedskrav som NIS2:

Danmark står over for et væsentlig skærpet trusselsbillede, og vi skal derfor kunne håndtere trusler som cyberangreb. Det er derfor vigtigt at danske virksomheder ruster sig til at imødegå truslen, og her er brug af informationssikkerhedsstandarder et godt værktøj til at få styr på organisationens risikobillede og relevante foranstaltninger, der bør iværksættes. ISO/IEC 27002, der er en vejledende standard, som knytter sig til den internationale ledelsesstandard for informationssikkerhed, og ISO/IEC 27001 udgør et solidt fundament for virksomheders arbejde med informationssikkerhed. Der er foretaget en række opdateringer til standarden.

På dette webinar gennemgår vi ændringerne og sammenligner standarden med andre internationale krav som NIS2 (Net og informationssikkerhedsdirektiv), der netop står for at skulle implementeres i Danmark. Henning Mortensen, formand for Rådet vil føre os sikkert igennem og stille spørgsmål til oplægsholderne undervejs.

Målgruppe er sikkerhedsansvarlige i små og mindre virksomheder.

Dagsorden 

  1. Velkomst  – hvorfor er det vigtigt at arbejde med sikkerhedsstandarder ved Henning Mortensen, formand i Rådet for Digital sikkerhed
  2. General indføring i forventet regulering i EU indenfor cyber- og informationssikkerhed – med særlig vægt på NIS2 og sikkerhedskrav til den enkelte organisation ved Tue Jagtfelt, Director, RA, Cyber Strategy, Deloitte
  3. Gennemgang af  ISO/IEC 27002 med fokus på  de nye versioner og implementerede ændringer ved Jesper B. Hansen, Chief Technical Officer, Siscon
  4. Spørgsmål og drøftelse mellem oplægsholderne

I forbindelse med webinaret vil Rådets nye vejledning i den nye ISO 27002 og dennes indhold blive offentliggjort.

Tilmelding 

Tilmeld dig det gratis webinar ved at sende en mail til emma.thomsen@digitalsikkerhed.dk med “Webinar – Regulering” i emnefeltet.