WEBINAR: KONSEKVENSER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER VED DET NYE EUROPÆISKE DIREKTIV OM CYBERSIKKERHED (NIS2)

22

april 2021

Dato: 22/4 2021 – kl. 9:00-11:00

I 2018 blev den første EU-lovgivnig om cyber og informationssikkerhed, NIS1, vedtaget. NIS1 havde fokus på de samfundskritiske sektorer. EU Kommissionen lægger nu op til ny regulering, NIS 2, som udvider de berørte sektorer væsentligt, stiller en række krav til sektorerne – herunder at tilsynsførende myndighed gennemfører revision og tilsyn med sektorerne. Væsentlige bøder til sektorerne kan følge i forlængelse i de tilfælde, hvor sektorerne ikke lever op til de gældende krav.

Men hvem er egentlig berørt af direktivet? Hvad kræver det af de berørte sektorer at leve op til kravene? Hvordan er den politiske proces omkring implementering af NIS2 i Danmark og hvordan implementeres direktivet i Danmark?

Målgrupppe: Ledelsen og sikkerhedsansvarlige i virksomheder der leverer samfundskritiske produkter og tjenester samt i den offentlige sektor

Tilmelding: Send en mail til Emma Thomsen: emma.thomsen@digitalsikkerhed.dk, så modtager du dagen inden arrangementet et teams link til deltagelse.

  • 09:00-09:15 Velkomst v/ Henning Mortensen, Formand for Rådet for Digital Sikkerhed
  • 09:15-10:00 Hvad er implikationerne for danske virksomheder ved NIS2? Hvilke virksomheder er berørt af NIS2? Hvordan forbereder de danske virksomheder sig bedst? v/ Implement Consulting Group
  • 10:00-10:25 Hvordan implementeres NIS 2 i Danmark og hvordan bliver samarbejdet omkring indberetning af hændelser med EU? Rollen som ansvarlig myndighed. v/Thomas Wulff, chefkonsulent Center for Cybersikkerhed
  • 10:25-10:45 Hvad er en DCIS og hvilke opgaver varetager den. v/Henrik Larsen, Chef DK CERT
  • 10:45-10:55 Opsamling og afrunding v/ Henning Mortensen, Formand for Rådet for Digital Sikkerhed.