Webinar: NIS 2: Rammer direktivet din virksomhed – og hvad stiller det af krav?

Rådet for Digital Sikkerhed inviterer til gratis webinar om NIS 2 (Net og informationssikkerhedsdirektiv) der nu skal implementeres i Danmark. Direktivet stiller fælles europæiske krav til implementering af cybersikkerhedsforanstaltninger til gavn for det indre marked. Det er en opdatering af NIS1-direktivet fra 2016 og det stiller krav til omfattede virksomheder om at iværksætte en række tiltag som ledelsesinvolvering, sikkerhedskrav og indrapportering af hændelser.

Målgruppe: Alle der arbejder med informationssikkerhed

Dagsorden

  1. Velkommen og kort introduktion til NIS 2 og oplægsholdere v/Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed
  2. Hvilke virksomheder bliver berørt? Præsentation af ny kortlægning af omfattede virksomheder i Danmark – og deres modenhed ift. de nye krav v/Malene Stidsen, programchef i Industriens Fond
  3. Hvilke krav stilles til de omfattede virksomheder v/Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, Security Advisor, Globeteam
  4. Spørgsmål til oplægsholderne og afrunding v/Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed

Tilmelding 

Skriv til emma.thomsen@digitalsikkerhed.dk med “NIS2 Webinar” i emnefeltet.