AI-forordningen og dansk implementering

Bestyrelsen for Rådet i Digital Sikkerhed har sammen udarbejdet et ministerbrev til Justitsminister, Peter Hummelgaard vedr. AI-forordningen samt den danske implementering.

“AI-forordningen får stor betydning i forhold til regulering af brugen af kunstig intelligens hos danske aktører. AI er et vigtigt værktøj til at løse en række samfundsmæssige udfordringer, og det er derfor vigtigt, at udviklingen og anvendelsen fremmes bedst muligt indenfor de rammer, der i AI-forordningen og indenfor rammerne af persondataretten.

Rådet for Digital Sikkerhed, RfDS, anbefaler i forbindelse med den danske implementering, at Datatilsynet udpeges som national myndighed for at sikre et solidt samspil mellem de i forvejen på en række punkter sammenlignelige regler i AI-forordningen og Databeskyttelsesforordningen.

Videre anbefaler RfDS, at Datatilsynet hurtigst muligt etablerer en AI-sandkasse og bidrager til vejledning, oplysning og gennemsigtighed på området – ikke mindst til SMV.

Yderligere anbefaler RfDS, at tilgangen til brugen af AI er koordineret med praksis på EU-plan, så der ikke nationalt er en mere restriktiv tilgang end i de øvrige EU-lande.

Endelig vil RfDS gerne understrege nødvendigheden af, at Datatilsynet får en passende mængde ressourcer til at varetage opgaverne, så afgørelser og vejledning ikke er alt for lang tid undervejs.”

/RfDS 29. oktober 2023