Rådets faggruppe om cybersikkerhed har i en ny vejledning samlet gode råd og relevante links om informationssikkerhed. Vejledningen henvender sig særligt til SMV’erne og giver et hurtigt og kvalitetstjekket overblik over de mange specialiserede vejledninger, der kan understøtte arbejdet med at højne den digitale sikkerhed.

Danske virksomheder har en vigtig opgave med at sikre deres digitale systemer. Ikke kun for at sikre virksomheden, men også for at gøre det danske samfund mere robust mod digitale angreb.

Frem mod den kommende danske lovgivning om cybersikkerhed (implementeringen af EU’s NIS2-direktiv, der ventes fremsat for Folketinget til efteråret), vil vejledningen forhåbentlig tjene til øge opmærksomheden og identificere sikkerhedskritiske digitale løsninger blandt danske virksomheder.