Vejledning om dataetisk redegørelse til årsrapporten

Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal fra 1. januar 2021 rapportere om deres arbejde med dataetik i ledelsesberetningen. Denne vejledning fokuserer på de virksomheder, der er omfattet af lovkravet om en dataetisk redegørelse i deres årsrapport. Vejledningen kan bruges til inspiration for arbejdet med dataetik i virksomhederne og udformning af virksomhedernes dataetiske politik, som skal ligge til grund for den dataetiske redegørelse i årsrapporten.