SUNDHEDSDATA vejledninger

Høringssvar til Forslag til Lov om epidemier m.v. (Epidemiloven)

Januar, 2021

Holdningspapir for ansvarlig brug af data i sundhedssektoren

September, 2020

Høringssvar over bekendtgørelse om videregivelse af patientjournaloplysninger, ansøgningsblanket og tilhørende vejledning

Juni, 2020