Rådet for Digital Sikkerheds principper for udvikling af et corona-pas

Det nye coronapas skal understøtte en sikker åbning af samfundet. Derfor støtter Rådet op om udvikling af en sådan app. Der er dog en række principper for udvikling og brug af en sådan app, man bør forholde sig til – herunder principper om privatlivsbeskyttes ved behandlingen af borgernes sundhedsdata. App’en bør derfor designes med afsæt i privacy herunder dataminimering og brugervenlighed for alle aktører der skal bruge app’en – fx alene vise en farvemarkør (grøn/rød). Det er ligeledes vigtigt, at passet afvikles og data slettes, når der ikke længere er behov for det, samt at det kan bruges på tværs af landegrænser.