Rådet for Digital Sikkerheds bemærkninger til NIS2

Direktivet (NIS21) skal fremme et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele EU og en harmonisering indenfor udvalgte sikkerhedsområder. Dette formål støttes til fulde af Rådet for Digital Sikkerhed, da det kan bidrage til at fremme fokus på sikkerhed i virksomhederne og dermed og mindske økonomiske tab som følge af sikkerhedshændelser og generelt bidrage til at øge trygheden ved digitale løsninger. Rådet mener, der er en række forhold der bør tages i betragtning ved implementering: Implementering af kravene er ressourcekrævende, bøderne er høje og de tekniske krav ikke tilstrækkeligt præcise. De berørte virksomheder skal sikres anonym og fortrolig behandling af deres sager, og endelig er det er helt afgørende, at direktivet samtænkes med nationale initiativer og strategier.