Høringssvar til udkast til forslag til databeskyttelsesloven

Introduktionstekst her.