Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser

Introduktionstekst her.