Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer Oktober, 2020

Introduktionstekst her.