Høringssvar over udkast til bekendtgørelse og vejledning om databeskyttelseslovens §3, stk. 9

Introduktionstekst her.