Behov for ensartet og central implementering af cybersikkerhed

Danmark er et gennemdigitaliseret samfund og derfor dybt afhængig af en velfungerende og stabil digital infrastruktur. Med digitaliseringen følger øgede trusler fra kriminelle eller fjendtlige aktører, som angriber den digitale infrastruktur eller de systemer, som understøtter leverancen af de samfundsvigtige tjenester. NIS 2 (Net og informationssikkerhedsdirektiv) stiller fælles europæiske krav til implementering af cybersikkerhedsforanstaltninger til gavn for det indre marked. Direktivet skal nu implementeres i Danmark – og vi skal i gang med det samme. Med dette brev kommer vi med forslag til en række konkrete tiltag.

Afsendere af brevet er Dansk Erhverv, Dansk Fjernvarme, Dansk Industri, Dansk IT, Danva, Ingeniørforeningen, IT-Branchen,  PROSA og Rådet for Digital Sikkerhed

Tilgå brevet og læs anbefalingerne, ved at downloade PDF’en forneden.