Sikkerhed for borgeren i det digitale samfund

Danskerne er ivrige brugere internettet og muligheden for digital selvbetjening. Men der er også mange danskere der er utrygge ved, om deres computer nu er sikker nok, og om de i tilstrækkelig grad er klædt godt nok på til at færdes sikkert på nettet. Manger er således bange for, at få deres fortrolige persondata på nettet misbrugt, og flere har da også været udsat for forskellige former for datamisbrug eller -tab.

En vigtigt del af borgernes informationssikkerhed på nettet udspringer af evnen til at udvise sund fornuft og dømmekraft i forhold til eksempelvis hvilke hjemmesider og e-mailbeskeder man kan have tillid til. Ved sund fornuft kan mange af de borgerrettede sikkerhedstrusler vi ser i dag helt undgås.

Rådet for digital sikkerhed udarbejder løbende vejledning til borgere omkring sikker brug at teknologi. Se mere nedenfor.   

Rådets gode råd til borgere om digital sikkerhed