Rådet for Digital Sikkerhed udgiver 10 dataetiske principper

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Når digitalisering anvendes på den rigtige måde, medfører det afgørende gevinster for samfundet i form af økonomisk vækst, bedre sundhed, uddannelse samt nye smarte tjenester og produkter. Virksomheder og myndigheder skal derfor kunne drage nytte af data, men det skal altid ske med respekt for borgernes ønsker for databrug. Det er afgørende, at den enkelte borger har tillid til behandlingen af personlige data, hvis det danske samfund skal høste gevinsterne af den fortsatte digitalisering.

Dataetik er en yderst vanskelig disciplin, hvor mange afvejninger skal foretages på baggrund af forskellige omfattende og komplicerede tilgange. Rådet for Digital Sikkerhed udgiver derfor 10 dataetiske spørgsmål, som fremsendes til folketingspolitikere, departementschefer, kommunaldirektører, sundhedsdirektører m.fl. og anbefaler, at man forholder sig til disse i beslutningsprocesserne omkring ny lovgivning eller digitale løsninger.

Både på Christiansborg, i regionerne og i kommunerne kan der drages nytte af de 10 dataetiske principper, der sætter fokus på, hvordan nye og nødvendige tiltag kan udformes uden at gå på kompromis med en sikker behandling af den enkelte borgers personlige data. Rådets formand, Henning Mortensen, påpeger, at: ”For at undgå at blive mødt med forslag, som unødvendigt tilsidesætter individets ret til privatlivsbeskyttelse, har RfDS lavet denne tjekliste som beslutningstagere, når de overvejer, om de opnår et givent formål uden at tilsidesætte individets privatlivsbeskyttelse kan benytte sig af.”

Offentlige myndigheder har måttet stå til ansvar for en række omdiskuterede sager. Her kan nævnes de nye miljøzoneregler, den såkaldte ’Gladsaxemodel’ og trivselsundersøgelser i skolevæsenet. Hensigten med sådanne initiativer kan være noble i sig selv, men det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er foretaget en vurdering af om det samme formål kunne opnås med mindre indgribende midler. Når beslutningstagere skal løse denne opgave, kan de med fordel anvende Rådet for Digital Sikkerheds 10 dataetiske principper.

Du kan læse Rådet for Digital Sikkerheds 10 dataetiske principper her