Rådet for Digital Sikkerhed: Brev til minister om dataetiske miljøzoner

Regeringen lancerede den 9. november 2018 et klima- og luftudspil: ”Sammen om en grønnere fremtid”. Rådet for Digital Sikkerhed har i den forbindelse bemærket, at nummerpladeskanning i miljøzoner indgår i udspillet, om end de nærmere detaljer endnu ikke er fastlagt. Derfor har Rådet for Digital Sikkerhed sendt et brev til Miljø- og Fødevareministeriet. Herunder indgår betragtninger om skanning af nummerpladers samspil med persondataretten og anbefalinger til design af en løsning, der griber mindst muligt ind i lovlydige borgeres privatliv.

I henhold til databeskyttelseslovens § 22 kan der i behandlingen af de data der indsamles i skanningen af nummerpladen, foretages begrænsninger i de registreredes rettigheder. Videre giver databeskyttelseslovens § 5, stk. 3 mulighed for, at de indsamlede data kan anvendes til andre formål. Det bidrager til, at tilliden til nummerpladeskanning undermineres. Man kan eksempelvis forestille sig, at nummerpladeoplysninger kan benyttes til at fastslå, om et bestemt køretøj har befundet sig inden for miljøzonen på et bestemt tidspunkt.

Politiets hidtidige anvendelse af nummerpladeskanning viser en bagside af anvendelsen af denne teknologi. Meget tyder på, at op imod 99% af de registrerede nummerplader udgøres af såkaldte no-hits (registrering af ikke-eftersøgte nummerplader), mens der i en periode på 30 dage fra 22. juli 2018 til og med 21. august 2018 i faktiske tal blev registreret 21.670.753 no-hits. Nummerpladegenkendelse kan derfor kategoriseres som en masseovervågningsteknologi, der måske opfylder et fornuftigt formål, men samtidig betyder at en stor mængde personoplysninger på uskyldige borgere indsamles og registreres.

Der findes heldigvis et alternativ til politiets ANPG-system. Et design der ved hjælp af såkaldt Multiparty Computation, gør det muligt for scanneren at vide om nummerpladen er i databasen, uden databasen modtager nogen information om borgerens nummerplade. Således kan man undgå, at information om nummerplader, der ikke er eftersøgt, men alligevel scannes af politiet gemmes.

Du kan læse brevet her…