Databeskyttelsesprisen 2018 går til Rådet for Digital Sikkerheds formand

Rådet for Digital Sikkerheds formand, Henning Mortensen, modtager årets Databeskyttelsespris for at fremme databeskyttelse i danske virksomheder og myndigheder. Prisen blev overrakt fredag d. 26. januar 2018 i anledningen af Den Europæiske Databeskyttelsesdag.

Henning har modtaget prisen ”som en anerkendelse for en særlig engageret og vidensdelende indsats til fremme for databeskyttelsen i det danske samfund”.

”Vinderen af databeskyttelsesprisen 2018 er en ildsjæl til inspiration og efterlevelse for os alle. Det er en person der formår at oversætte komplekse regler til operationelle processer og gode råd, som deles bredt til gavn for myndigheder, virksomheder og borgerne. Prisvinderen anerkendes også for sin aktive netværksdeltagelse i privacynetværk, i Datarådet og i Rådet for Digital Sikkerhed,” udtaler formanden for prisjuryen, Ian Erdmann, Ørsted.

Henning har gennem de sidste ti år skrevet forskellige vejledninger til hvordan organisationer kunne forbedre deres arbejde med at beskytte personoplysninger. Vejledningerne omfatter bl.a. en skabelon for gennemførelse af data protection impact assessments, en mapping med kravene i persondataforordningen og sikkerhedskontrollerne i ISO27002 samt en excel-fil til brug for dokumentation af behandlingsaktiviteterne, så man kan demonstrere efterlevelse af persondataforordningen. Vejledningerne kan findes via Hennings LinkedIn-profil. Henning har også været en hyppig foredragsholder og underviser om emnet, ligesom han er aktiv i en lang række netværk.

Rådet for Digital Sikkerhed ønsker Henning et stort og stolt tillykke med prisen!

Læs mere...