Styrk Datatilsynet!

Rådet for Digital Sikkerhed, Ingeniørforeningen IDA, IT-Branchen, DANSK IT, m.fl. har den 30. august sendt et åbent brev til Justitsministeren angående Datatilsynet.

Datatilsynet vil, ved ikrafttrædelse af persondataforordningen den 25. maj 2018, få pålagt en lang række nye opgaver, hvorfor Rådet m.fl. opfodre Justitsministeren til mindst at fordoble Datatilsynet. Opfordringen sker i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger. 

 

"Danmark har brug for et stærkere Datatilsyn, som kan hjælpe virksomheder og myndigheder med konkrete problemstillinger. Et Datatilsyn, som anvender moderne kommunikationsfaciliteter. Og et Datatilsyn, der er massivt til stede i den danske debat - f.eks. om nye teknologier." udtaler Henning Mortensen, Formand for Rådet for Digital Sikkerhed

 

Læs hele brevet...