Rådet mener: kryptering bør frit kunne anvendes af alle som ønsker det, uden svagheder

Forudsætningen for at bevare og udvikle et trygt samfund er borgernes og virksomhedernes tillid til samfundets basale, fælles infrastruktur: stabil elektricitet, udbygget vejnet, energi til opvarmning, mulighed for fortrolig kommunikation med videre.

Den digitale infrastruktur er i dag grundstenen for stort set alle  samfundsfunktioner, og må dermed anses for at være 'kritisk', både for borgere, virksomheder og alle funktioner i den offentlige sektor. 

Særligt tre målepunkter inddrages typisk i vurderingen af tingenes tilstand:

  • Fortrolighed (transparens i hvem som har adgang til data)
  • Tilgængelighed (kan man få adgang til data når nødvendigt)
  • Integritet (kan man stole på korrektheden af data)

Kryptering (kodning) af data bruges i dag overalt til at modvirke at indholdet af éns kommunikation utilsigtet kommer i andres hænder, altså at muliggøre fortrolighed i den digitale verden.

I diskussionen om hvordan samfundet sikres imod kriminelle og deres aktiviteter er det blevet foreslået at gøre kryptering svagere end teknisk muligt, for at kunne give efterretningstjenester og lignende mulighed for at søge og overvåge de kriminelle. Nogle ønsker endda helt at forbyde brugen af kryptering.

Rådet for Digital Sikkerhed mener at den bedst mulige kryptering frit bør kunne anvendes af alle som ønsker det. Indføres svagheder i algoritmer eller andre dele af disse systemer, vil de med sikkerhed både blive udnyttet af venner og fjender. Dette vil ikke have indflydelse på den almindelige pligt til at følge lovgivningen, herunder dommerkendelser vedrørende aflytning mv.