Udvidet overvågning af danskernes internettrafik vil ramme skævt

Rådet for Digital Sikkerhed bakker op om Rigspolitiets bestræbelser for at sikre danske virksomheder og borgere mod kriminelle aktiviteter og anerkender behovet for effektive efterforskningsredskaber. Rådet mener dog ikke at konsekvenserne af Justitsministeriets meget indgribende forslag om at overvåge alle danske virksomheder og borgeres internettrafik, står mål med hensigten om at kunne retsforfølge kriminelle aktiviteter.

http://www.digitalsikkerhed.dk/s/Positionspapir-for-udvidet-logning-af-danskerne-internettrafik.pdf