Digital Tryghed - de væsentligste digitale udfordringer for forbrugerne i Danmark

Digitaliseringen har medført et nyt marked for virksomheders indsamling, samkø- ring og salg af personlige oplysninger, og som forbruger er det svært at gennemskue og kontrollere, hvilke oplysninger der indsamles, hvor de havner, og hvad de bliver brugt til. Også i den offentlige sektor registreres stadig flere oplysninger om borgerne på tværs af myndigheder og sektorer ud fra formål som bedre service og effektivisering. På samme tid udstyres borgerne med – og afkræves brug af - nye digitale værktøjer til al offentlig kommunikation og ydelser. 

Læs rapporten fra Tryg Fonden og Forbrugerrådet TÆNK her