Sikkerhedstjekket.dk – et digitalt værktøj til styrket IT-sikkerhed

Dansk erhvervsliv er i disse år i gang med en digital omstilling, hvor større og større dele af forretningen digitaliseres. Hvis virksomheder skal høste gevinsterne ved digitalisering, skal omstillingen gå hånd i hånd med et øget fokus på IT-sikkerhed.

Erhvervsstyrelsen og Rådet for Digital Sikkerhed ønsker at fremme IT-sikkerheden i dansk erhvervsliv, og har derfor udarbejdet Sikkerhedstjekket, som er et enkelt og målrettet digitalt værktøj, som kan hjælpe særligt små og mellemstore virksomheder med at styrke IT-sikkerheden. 

Sikkerhedstjekket tager udgangspunkt i virksomhedens risikoprofil, som bestemmes på baggrund af bl.a. branche, om virksomheden har personfølsomme data, kritiske systemer og om dens IT er outsourcet. På baggrund af virksomhedens svar tegnes et skræddersyet billede af eventuelle sårbarheder og virksomheden får adgang til målrettet vejledning til, hvordan sårbarhederne kan adresseres. Sikkerhedstjekket tager afsæt i den internationale sikkerhedsstandard ISO27001.

Se mere og test din virksomheds IT-sikkerhed på sikkerhedstjekket.dk