Rådet for Digital Sikkerhed og Erhvervsstyrelsen indgår samarbejde om udvikling af nyt sikkerhedsværktøj

Rådet for Digital Sikkerhed og Erhvervsstyrelsen arbejder sammen om et koncept der skal hjælpe virksomhederne med få det rette IT-sikkerhedsniveau med udgangspunkt i en kategorisering af virksomhedstyper og deres risikoprofil. Det digitale værktøj skal bruges til at udfærdige en risikobaseret vurdering af offentlige instansers og private virksomhedens informationssikkerhed.

Når færdigudviklet, vil sikkerhedsværktøjet bestå af et online spørgeskema med en række spørgsmål til organisationers informationssikkerhed, et statusbillede, som genereres på baggrund af organisationens besvarelser, samt links til relevant informations- og vejlednings materiale, som kan ledepå vej til relevante tiltag i forhold til at styrke deres informationssikkerhed.

Læs mere her: