Høringssvar

2017

18. august 2017: Høringssvar til udkast til forslag til databeskyttelsesloven. Justitsministeret. Download som PDF.

23. oktober 2017: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser. Download som PDF.

 

2016

18. maj 2016: Bemærkninger til udkast til bekendtgørelser vedrørende net- og informationssikkerhed. Center for Cybersikkerhed. Download som PDF.