Rådet for Digital sikkerhed

For et trygt og frit digitalt samfund for alle

Rådet er en uafhængig medlemsorganisation, der bygger bro mellem organisationer, virksomheder, offentlige myndigheder og forskningen. Samlet repræsenterer Rådet højt specialiseret viden og erfaring om cyber,- informations og datasikkerhed og privatlivsbeskyttelse. Vi bringer denne viden i spil for at skabe en kvalificeret debat og en tryg digitalisering. Rådet for Digital Sikkerhed deltager aktivt i dialog og samarbejde med alle relevante interessenter. Vi sikrer åbenhed i forhold til vores analyser og aktiviteter ved at stille dem til rådighed for vores medlemmer og offentligheden.

Rådets holdninger er baseret på faglige diskussioner i rådets medlemskreds og bestyrelse. Rådets linje i forhold til offentligheden tegnes af Rådets formand samt udvalgte bestyrelsesmedlemmer. Rådets er derfor ikke bundet af Rådets udmeldinger og holdninger.

Hvad betyder "Digitalisering" for vores børn? Hør med her. 

 

Værktøjer til IT-sikkerhed

Rådet i medierne, udvalgte