Rådets vision og værdier

Vision

Rådet for Digital Sikkerhed ønsker at fremme et trygt og frit digitalt samfund for alle.

Værdigrundlag

Rådet for Digital Sikkerhed arbejder efter følgende ledende principper :

 • Rådet for Digital Sikkerhed er en uafhængig medlemsorganisation. Vi opfylder vores formål uden instruktion fra offentlige eller private aktører, og er ikke bundet af kommercielle interesser. 
 • Rådet for Digital Sikkerhed besidder og inddrager højt specialiseret viden og erfaringer om informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse. 
 • Rådet for Digital Sikkerhed deltager aktivt i dialog og samarbejde med alle relevante interessenter.
 • Rådet for Digital Sikkerhed søger at skabe balance imellem effektiv brug af moderne teknologi, behovet for beskyttelse mod it relaterede trusler og den enkeltes ret til privatlivets fred.

Rådet for Digital Sikkerhed arbejder aktivt for:

 1. at tryghed er grundlaget for et effektivt digitalt samfund
 2. at der skal være oplyst balance imellem effektiv brug af moderne teknologi, behovet for
 3. beskyttelse mod it-relaterede trusler og den enkeltes ret til privatlivets fred.
 4. at danske borger frit og u-censureret skal have adgang til information på Internettet
 5. at danske borgere har ret til privatliv på internettet
 6. at digital kriminalitet i Danmark skal imødegås af målrettet oplysning, rådgivning og uddannelse
 7. at det offentlige bør sikre, at digitale strategi i Danmark, nøje følges af ressourcer til  sikring af danskernes data og uddannelse af danskeren i sikker digital adfærd
 8. at der i uddannelse af danskere i sikker digital adfærd skal tages særligt hånd om grupper der er nye i eller har svært ved digitalisering, såsom børn og ældre
 9. at koordinering af indsatsen for et trygt digital samfund, sker bedst i åbent og respektfuldt samarbejde med både offentlig/politiske, private og erhvervsmæssige interesseorganisationer
 10. at privat og offentlig IT infrastruktur skal styrkes og vedligeholdes, til at følge med udviklingen i de digitale trusler.
 11. at dansk kritisk it infrastruktur holdes under dansk kontrol, for at undgå at Danmark mister national handlefrihed og mistes kontrollen med essentielle data, registre og netværk.
 12. at Danmark bliver det tryggeste digitale samfund i verden
 13. at Danmark bliver det mest digitalt tilgængelige land i verden. Borgere, virksomheder og myndigheder skal have adgang til alle de digitale løsninger de ønsker, når de ønsker det, hvor de ønsker det og fra de terminaler de ønsker.
 14. at datas fortrolighed og integritet er i høj fokus. Borgerne skal kunne have kontrol med deres data, dele dem med de personer, virksomheder og myndigheder de ønsker og være trygge ved at data ikke kommer videre til andre eller bruges til andre formål end borgeren ønskede. 
 15. at virksomheder og myndigheder skal kunne drage nytte af data under respekt for de formål, som borgerne ønsker, at der data bruges til.
 16. at terminaler og andet digitalt udstyr som standard får indbygget sikkerhed og automatisk opdatering, således at borgere, virksomheder og myndigheder til stadighed kan have tillid til at deres udstyr bevarer fortroligheden og integriteten og er tilgængeligt når det skal bruges.
 17. at sikkerhed designet ind i systemer og programmer (Privacy by design, Privacy by Default, Data Protection by Design) 
 18. at udbrede obligatorisk anvendelse af gennemprøvede sikkerhedsstandarder
 19. at behandling af personoplysninger reguleres stramt og at der er konsekvenser ved at overtræde gældende lovgivning både for offentlig og privates side
 20. at fremme en dansk sikkerhedskultur - fra folkeskole til plejehjem; på tværs af offentlig og privat sektor
 21. at fremme åbenhed og vidensdeling om sikkerhedshændelser
 22. at forhindre enhver form for masseovervågning og logning
 23. at forhindre digitalisering uden sikkerhed for at opnå korsigtede gevinster
 24. at forhindre national digital enegang i en global verden (men hvorfor, vi mangler lidt her

 

Mål 2016-2017

Vi søger at opfylde vores formål ved i perioden 2013-2015 at: 

 • Sætte borgernes behov for redskaber og anbefalinger til tryg it-anvendelse i fokus. Vi bidrager især til øget viden og forståelse for informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse hos unge, ældre og it-svage borgere. 
 • Bidrage med råd og anbefalinger, der er relevante for offentlig og privat sektor i forhold til at minimere og håndtere deres risiko for angreb og tab af sikkerhed, fortrolighed, integritet autentifikation og tilgængelighed. 
 • Opfordre til at sikre effektiv informationssikkerhed og stille risikoanalyser til rådighed, der synliggør konsekvenserne af digitalisering og it-anvendelse for borgernes tillid, frihed og sikkerhed.