Henning Mortensen
Formand

Henning Mortensen er CISO og CPO ved Brødrene A & O Johansen A/S.

Henning har igennem en årrække været en markant stemme i den danske sikkerhedsdebat. Han står bag en lang række vejledninger om forskellige former for informationssikkerhed rettet mod danske virksomheder, ligesom han er en hyppigt anvendt foredragsholder. Beskyttelse af personoplysninger har Hennings særlige interesse, og han har skrevet en række vejledninger om dette emne – bl.a. en mapning af kravene i persondataforordningen op imod sikkerhedskontrollerne i ISO27002 og en skabelon til dokumentation af efterlevelse af kravene i forordningen. Henning underviser på ITU Professionel Courses og sidder desuden i Datarådet.

Specialer: Persondataforordningen, ISO2700x og Kommunikation om informationssikkerhed.

 

 

Anette Høyrup
Næstformand

Anette Høyrup er næstformand for Rådet for Digital Sikkerhed. Til daglig arbejder hun som seniorjurist i Forbrugerrådet Tænks afdeling for Politik og Kampagner med ansvar for det digitale område. Desuden sidder hun i Medierådet for børn og unge og i DIFO og DK-Hostmasters bestyrelse.   

Anette har arbejdet med forbrugerrettigheder, privacy, forbrugerrettet teknologi og sociale medier i 10 år.

Specialer: Privacy, jura, borgernær sikkerhed samt børn og unges sikkerhed

 

 

Kim B Larsen
Bestyrelsesmedlem

Kim er til daglig sikkerhedschef og CISO i IT virksomheden Systematic. Kim har tidligere været informationssikkerhedschef(CISO) ved PET og har arbejdet med sikkerhedsledelse i store virksomheder som Verizon og Huawei.

Specialer: Sikkerhedsledelse, cybercrime, sikkerhedskultur, risiko og beredskabsstyring.

 

 

Jesper B. Hansen
Bestyrelsesmedlem

Jesper B. Hansen har arbejdet primært indenfor de ”bløde” dele af informationssikkerhed herunder sikkerhedspolitik, risikostyring samt beredskabsplanlægning, de seneste 14+ år.

Arbejdet har foregået både på leverandør- og kundesiden som f.eks. konsulent i PwC og Informationssikkerhedschef i PFA.

Jesper er til dagligt Senior Implementeringskonsulent i Siscon, hvor han arbejder med implementering af ledelsesforankret informationssikkerhed, primært igennem ISO 27000 implementeringer.

Specialer: Sikkerhedsledelse (ISMS), Risikostyring, Beredskabsstyring.

 

 

 

Claus Noer Hjorth
Bestyrelsesmedlem

Sekretariatschef for Medierådet for Børn og Unge. Sekretariatet er integreret i Det Danske Filminstituts afdeling for Børn & Unge, hvor Claus er afdelingschef.

Medierådet for Børn og Unge nedsat af Kulturministeren med ansvar for aldersvurdering af film og for rådgivning i forhold til børn og unges medieforbrug.

Samlet set dækker afdelingen alle aspekter af film- og mediedagsordenen på børn og unge feltet: Film- og mediekulturel formidling; Film, medie- og samfundsforståelse; Leg, læring og innovation samt Børn og unges samvær og trivsel.

Claus varetager endvidere opgaver som politisk-strategisk rådgiver for Filminstituttets direktion, navnlig på EU-området. Claus er uddannet cand.scient.pol og har tidligere været specialkonsulent i Kulturministeriet og Kommunernes Landsforening.

 

Anja Møller Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Anja Møller Pedersen er PhD stipendiat på Københavns Universitet (CIIR) og Institut for Menneskerettigheder.

Med afsæt i EU-Domstolens Google Spain dom og under titlen ”Reconciling the Right to Privacy with Freedom of Expression” undersøger hun, hvilke hensyn og kriterier, der ligger bag de pågældende rettigheder, og med fokus på retspraksis fra henholdsvis EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, udforsker Anja hvordan rettighederne kan forenes, navnlig i en online kontekst.

Anja er uddannet jurist fra Københavns Universitet, og inden hun kom til instituttet i 2014, arbejdede hun som advokat hos Kammeradvokaten.

 

 

Anja Bechmann
Bestyrelsesmedlem

Anja Bechmann er lektor på Aarhus Universitet og har arbejdet med forskellige former for dataanalyse siden 2004. Hun har siden 2012 været leder af Digital Footprints Research Group, som interesserer sig for de fodspor brugere efterlader sig digitalt og udvikler software til social medie dataindsamling og -analyse for forskere. Hendes forskningsinteresser er IoT, mobil og social medieanalyse med fokus på at undersøge brugeradfærds- og kommunikationsmønstre, privacy og identitetsdeling, data linkability og service interoperabilitet.

Udover at sidde i bestyrelsen i Rådet for Digital Sikkerhed er hun udpeget til at sidde i ATVs Digitale Vismænd.

Specialer: Privacy, borgernær sikkerhed, identitetsstyring

 

Shehzad Ahmad
Bestyrelsesmedlem

Shehzad Ahmad er bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed, som han var med til at starte op i 2012. 

Han er ansat hos Nets Danmark A/S som Head of Information Security (DK). 

 

Jakob I. Pagter
Bestyrelsesmedlem

Jakob I. Pagter er medlem af bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed. Til daglig er Jakob CTO i startup-virksomheden Sepior som arbejder med kryptering af clouddata. Før dette var han chef for Alexandra Instituttets Security Lab, som arbejder med innovative løsninger indenfor it-sikkerhed.

Jakob er ph.d. i datalogi og har arbejdet med it-sikkerhed i mere end 10 år - bla. hos Cryptomathic, på Aarhus Universitet og i flere start-ups.

Specialer: Kryptering, privacy, cloudsikkerhed.

 

Gert Læssøe Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem

Gert Læssøe Mikkelsen har en teoretisk baggrund inden for IT sikkerhed med en ph.d i kryptologi fra Aarhus universitet. Han har de sidste 5 år været ansat i Alexandra Instituttets security lab, som chef for lab’et.

Hos Alexandra Instituttet har Gert arbejdet med anvendt forskning i både danske og internationale forskningsprojekter, men han har også været involveret i kommercielle projekter for både private og offentlige.

Gert har tidligere haft foretræde i folketingets kommunaludvalg på vegne af og sammen med Rådet for Digital Sikkerhed. 

 

 

Niels Bertelsen
Bestyrelsesmedlem

Niels Bertelsen sidder i Rådet for Digital Sikkerhed, som repræsentant for PROSA.

PROSA har gennem mange år beskæftiget sig med teknologiens indflydelse på samfundets udvikling. Gennem det arbejde har de også sat fokus på den digitale sikkerhed, og været med til at skabe opmærksomhed omkring sikringen af borgernes rettigheder i et stadig mere digitaliseret samfund og en bedre beskyttelse af personhenførbare oplysninger. Dette arbejde har været udført gennem et samarbejde med mange andre organisationer, da det giver større gennemslagskraft, når vi samler kræfterne.

PROSA har da været med fra Rådets start og støttet op om det arbejde rådet udfører. 

 

Ole Kjeldsen
Bestyrelsesmedlem

Ole Kjeldsen er til daglig Teknologi- & Sikkerhedsdirektør i Microsoft Danmark og overordnet ansvarlig for sikkerheden i IT selskabets leverancer.
Ole har arbejdet med it og forretningsudvikling i over 15 år i Microsoft og de seneste 8 år tillige med informationssikkerhedsledelse.

Specialer: Cloud Sikkerhed, Cyber-sikkerhed & compliance og Privacy

 

Henrik Larsen
Bestyrelsesmedlem

Henrik Larsen er medlem af bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed som repræsentant for den offentlige sektor. Til daglig er han chef for DKCERT, som er  Danmarks akademiske CSIRT (Computer Security Incident Response Team), der overvåger netsikkerheden for institutioner på forskningsnettet. DKCERT varsler om akutte trusler mod it-sikkerheden og offentliggør løbende nyheder om informationssikkerhed.

Henrik har omkring 20 års erfaring med it-ledelse og informationssikkerhedsledelse – især fra Københavns Universitet, hvor han senest var informationssikkerhedschef var 2011-15.

Specialer: Sikkerhedsledelse, Sikkerhed i det offentlige og Cyber-sikkerhed.

 

 

Tom Engly
Bestyrelsesmedlem

Tom Engly repræsenterer Dansk IT i Rådet for Digital Sikkerhed, og er til daglig Koncernsikkerhedschef i Tryg Forsikring A/S med ansvar for IT-sikkerhed, Operationel Risiko, Interne Undersøgelser og overordnet beredskab. En position han har haft i 10 år. 

Tom har været 23 år i politiet med seneste speciale i Hacking og Industrispionage, og har været en del af opstarten på det der i dag er NC3. 
  
Specialer: Sikkerhedsledelse og cybersikkerhed, efterforskning og forensics

 

Christian Wernberg-Tougaard
Bestyrelsesmedlem

Christian Wernberg-Tougaard er til daglig Delivery Partner i Fujitsu, hvor han er ansvarlig for alle opgaver, der involverer Emerging Sectors i EMEAI for Business Application Services. 

 

Niels Christian Juul
Bestyrelsesmedlem

Niels Christian Juul har en PhD i datalogi fra Københavns Universitet, og arbejder til daglig som lektor i datologi på Roskilde Universitet.

Specialer: IT-sikkerhed og privacy

 

 

 

 

Jørn Guldberg
Bestyrelsesmedlem

Jørn Guldberg er IT Security Specialist hos Danskebank.

 
SørenAAU1.jpg

Søren Sandfeld Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Søren Sandfeld Jakobsen er professor i informationsret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet, hvor han primært forsker i medie- og IT-ret, herunder persondata-, markedsførings- og ophavsretlige problemstillinger.

Søren sidder desuden i en række råd, nævn og udvalg. Han har tidligere arbejdet som advokat og embedsmand i centraladministrationen

 
Michael-image-_DSC7242-66.jpg

Michael Lind Mortensen
Bestyrelsesmedlem

Michael Lind Mortensen sidder i Rådet for Digital Sikkerhed, som repræsentant for Bankdata, hvor han til daglig er Lead Domain Architect.

Michael er ph.d i datalogi og har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed og big data siden 2005. Senest som Senior Konsulent ved Netcompany A/S, hvor han også var selskabets repræsentant i rådet og dets bestyrelse.

I sine yngre dage bestred Michael en række start-ups og konsulentstillinger indenfor IT-sikkerhed sideløbende studierne, bl.a. ift. pentesting, incident management og digital efterforskning.

Michael har desuden tidligere været repræsentant for open source organisationen DKUUG i det gamle Rådet for Større IT-Sikkerhed.

 

Morten Rosted Vang
Bestyrelsesmedlem

Morten Rosted Vang har i små 20 år arbejdet med digitalisering og bl. a. medvirket til at starte store offentlige it-projekter op som borger.dk og NemID og har også erfaringer indenfor sundheds-it og velfærdsteknologi.

Den seneste årrække har fokus været på it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse bl.a. som chef for policy i Center for Cybersikkerhed og nu som del af DI Digital, hvor Morten varetager DI’s interesser vedrørende informationssikkerhed, digital ansvarlighed samt tillid til digitalisering og dataanvendelse.

thumbnail_012_R5Q3812.jpg