Back to All Events

Eftermiddagsseminar om sikkerhedsstandarder og GDPR

  • Djøf Gothersgade 133 1123 København (map)

Sikkerhedsstandarder spiller en større og større rolle – dels for organisationens sikkerhed og dels for at demonstrere compliance med GDPR og sikre de registreredes rettigheder. På dette eftermiddagsseminar gives der en introduktion til de forskellige ISO sikkerhedsstandarder, og der gives en status på revisionen af dem. Herefter zoomes der ind på den nye ISO27701 fra august 2019, som har fokus på at sikre, at behandlingen af personoplysninger er i overensstemmelse med de persondataretlige regler. Standarden udvider ISO27001/2, mapper direkte op imod de enkelte artikler i GDPR og kan bruges til at skabe sammenhæng mellem jura og it.

Mødet finder sted den 4. november kl. 15.00-17.00 hos Djøf, Gothersgade 133, 1123 København. Tilmelding på mail til Anna Bay Damholt, anna.damholt@digitalsikkerhed.dk. Arrangører er Djøf og Rådet for Digital Sikkerhed.

15.00-15.05 Velkomst

v. Formand Henning Mortensen, RfDS

15.05-15.45 Status på udviklingen af sikkerhedsstandarder

v. Chefkonsulent Anders Linde, Dansk Standard

15.45-16.15 ISO27701 – en mapping mellem GDPR og sikkerhedsstandarderne ISO27001/2

v. CEO Claus Andersen, Solid Cyber

16.15-16.30 Brugen af ISO27701

v. Chief Delivery Officer Jesper B. Hansen, SisconGå

16.30-17.00 Debat om brugen af sikkerhedsstandarder

v. oplægsholderne

Earlier Event: October 28
Gå-hjem-møde om dataetik