Arbejdsgrupper i Rådet for Digital Sikkerhed

Rådet for Digital Sikkerhed ønsker i højere grad at involvere medlemskredsen! Derfor har vi nedsat en række arbejdsgrupper som vi gerne vil invitere jer til at deltage i.

Det skal bemærkes, at mængden af arbejde, som i ønsker at bidrage med til arbejdsgrupperne, bestemmes af jer selv. Der er således ikke lagt op til en uoverkommelig arbejdsopgave. Der er tvært imod lagt op til, at vi gerne vil have jeres viden og synspunkter med i vores arbejde. 

Der vil løbende blive nedsat nye arbejdsgrupper, så hold jer gerne orienteret på siden her.

  • Digital dannelse (Ole Kjeldsen, Microsoft)

  • Dataprincipper (Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk)

  • Internet of Things (Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet A/S)

  • Open Banking (Michael Lind Mortensen, Bankdata)

  • Vejledninger til GDPR (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen)

  • Skabeloner til SMV (Niels Christian Juul, Roskilde Universitet)

  • Privacy teknologier (Jakob I. Pagter, Sepior)

  • Sundhedsdata (Kim Larsen, Systematic)

  • Kompetenceløft til danskerne (Ole Kjeldsen, Microsoft)

Du kan tilmelde dig ved at skrive til rådets sekretær, Laurits, på laurits.croson@digitalsikkerhed.dk.