Høringssvar

2017

18. august 2017: Høringssvar til udkast til forslag til databeskyttelsesloven. Justitsministeret. Download som PDF.

2016

18. maj 2016: Bemærkninger til udkast til bekendtgørelser vedrørende net- og informationssikkerhed. Center for Cybersikkerhed. Download som PDF.